RANDEVU ALIN
Site Tesis Yönetimi

Nüfusu hızla artan ve sosyokültürel açıdan gelişen toplumlarda, birey ve ailelerin başlıca ihtiyaçlarından biri de konut teminidir. Özellikle ülkemizde sanayileşme, kentleşme ve beraberinde getirdiği, anne baba ve kardeşlerden oluşan çekirdek aile modeli, 1960’lı yıllardan itibaren birtakım çözüm arayışlarını beraberinde getirmiştir. Geçmişte gelenekler, maddi imkânsızlıklar gibi nedenlerden müstakil ev, konak gibi yan yana düzendeki konutlarda birkaç nesil bir arada yaşamını sürdürürken, zamanla refah seviyesinin artması, köyden kente göç, kültürel değişim ve eğitim gerekliliği gibi nedenlerle yaşam alanlarımız değişim göstermeye başlamıştır. Toplu yaşam alanlarına geçilmesi, ortak kullanım alanlarının paylaşılmasının gerekliliği, kuralları ve kuralların düzenli ve tutarlı bir şekilde uygulanabilmesi için yönetim kavramını beraberinde getirmiştir. Manisa Grup Günümüzde ‘Site ve Bina Yönetimi’ olarak genişletilmiş bu kavram, apartman, site ve iş merkezini kapsamaktadır.

Site ve bina yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin ’yöneticiliğinden’ Profesyonel Şirketlerin yönetimine doğru değişim göstermeye başlamıştır.

Mevcut düzende çoğunlukla kendisi de kat maliki olan ve binada yaşayan yönetici, aidat ve avans ödemeleri, binada uyulması gereken kurallar gibi konularda meydana gelen sorunlar karşısında zorluk çekebilmektedir. Bunun yanında kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için hak ve yükümlülükler konusunda birtakım eksik ve yanlış uygulamalar yapabilmektedir.

Manisa Site Yönetimi yönetim yaklaşımı ise; faydalananlara (tüm kat malikleri, kiracılar vb.) karşı eşit, tarafsız yönetim sergileyerek sorunların çözümünde ‘Kat mülkiyeti Kanunu’nu esas alarak hizmet sağlamaktadır. Mali konuların takibi ve muhasebeleştirilmesi toplu yaşam alanları ile ilgili önemli konulardan olup, bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca Profesyonel Yönetim Şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren hukuk danışmanları ile problemleri süratle çözüme kavuşturmak adına zamandan ve paradan tasarruf sağlamaktadır.

Günümüzün gittikçe kalabalıklaşan toplumlarında başlı başına bir sorun haline gelen bina ve site yöneticiliği kavramına farklı bir anlayış getirmeyi hedefleyen Manisa Grup AŞ olarak amacımız, toplu yaşam alanlarının, kat sakinleri arasındaki sorunları en aza indirgeyerek profesyonel olarak yönetilmesini sağlamak, ortak yaşam alanını ilgilendiren konularda komşuluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için apartman ve site yöneticiliğini tarafsızlık ilkesine uygun yapmaktır.

Bünyesinde profesyonel yöneticiler bulunduran Manisa Site Yönetimi aynı zamanda konusunda uzman çözüm ortaklarıyla da yaşam alanlarının objektif ve profesyonel yönetimi prensibi ile hareket etmektedir.

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a141566312w202672312p196425520